Our Service

‘Samoa Funerals’ has a team of experienced consultants, whom have been well trained to deal with families, in the specialised field. They will provide you with the most professional way, from day one to the time of burial. They will also come to see you at home, to consult with you and loved ones, of the best way to provide the appropriate service and best memorable send off for your loved one. They will see that every paperwork is been done, find the best reasonable ground for burial and give you all the genuine advices to accommodate the best and reasonable cost to you and family members.

LA MATOU AUAUNAGA

O le ‘Samoa Funerals’ ua i ai lona auva’a atamamai ua a’oa’oina lelei i le auala maualuga e feso’ota’i atu ai i aiga ua a’afia i fa’anoanoaga. Latou te tu’uina atu ma le faaaloalo fa’amatalaga uma, mai lava i le ulua’i aso se’ia fa’ai’uina lava ina ua tu’uina ifo i lona oliolisaga tumau le ua fa’amanavaina ana feau. Latou te malaga atu ma feutaga’i lelei ma aiga i maota ma laoa, ina ia sailiili i ni auala faigofie ma le talafeagai e fa’afoeina ai le aso fiafia o le ua maliu, ina ia mautinoa le lelei ma le fa’aaloalogia. E va’ava’ai lelei i le fa’atumuina o pepa uma, fesoasoani i le sailia lea o se fanua talafeagai e lagomau ai ma tu’uina atu uma fa’amatalaga ma fautuaga ia maua ai le fa’amama ma talafeagai lelei ma aiga.

Our History

‘Samoa Funerals’ first established in Sydney in 1994 under the name ‘South Pacific Funerals’. The Principal Funeral Director at the time saw the opportunity of such service, catering to the needs of Pacific Islander communities of Australia, in times of sadness and uneasiness within the affected families.

 

The founder and principal funeral director sought out an apprentice with Mr John Williams of O’Hare Funeral Service and then later set up what was then known as ‘South Pacific Funeral’.

The operation went very well until its principal funeral director left Australia for his political calling from his home country of Samoa, to serve the leaders and the Opposition’s political party for a period of years, and ‘South Pacific Funerals’ then lapse with re-registration.

 

In 2013 the new name of ‘Samoa Funerals’ was born, with the old and original principal funeral director. Therefore, ‘Samoa Funerals’ is not new to the field. It is backed by the expertise of the first Pacific Islander funeral operator. With all his knowledge and experienced in the field.

 

‘Samoa Funerals’ is prepare to serve you twenty four hours and seven days a week, (24/7), the main purpose of our establishment.

FA’AMATALAGA :

O le ‘Samoa Funerals’ na ulua’i fa’avaeina i Sini i le 1994 i lalo o le igoa ‘South Pacific Funerals’. O le ulua’i Pule Faatonu lava i lea vaitaimi, na ia tilotilo ma le toto’a i le mana’omia lea o lea ituaiga o auaunaga, e tautua ai i manaoga o tagata atumotu pasefika o Ausetalia, i taimi o fa’anoanoaga ma le mautonu ona o le maliu ma le oti e aafia ai aiga.

O ia vaega na saili ai loa le ulua’i Pule Faatonu i se avanoa e a’oa’oina ai i le auaunaga i le vaaiga a le susuga ia John Williams o le O’Hare Funeral Services, ona mulimuli ane lea ma fa’avaeina ai loa le auaunaga i lea vaitaimi na fa’aigoaina o le ‘South Pacific Funerals’.

Na sologa lelei le aga’i i luma o le auaunaga se ia o’o ina toe taliu mo Samoa le pule faatonu ona o lona valauina e galue fesoasoani ai mo le ta’ita’i ma le Itu Agai mo nai tausaga, ma o le afuaga fo’i lea o le lape ai le toe faafouina o le lesitaraina faaletulafono o le ‘South Pacific Funerals’.

I le tausaga 2013 na fanau mai ai loa le igoa fou o le ‘Samoa Funerals’ i lalo lava o le ta’ita’iga a le pule faatonu tuai o le ulua’i auaunaga. O lona uiga o le ‘Samoa Funerals’ e le fou I le malae ma le auaunaga. O lo’o i ai pea i le tomai ta’ita’i o le ulua’i tautua o Falemaliu Pasefika i Ausetalia.

 

E talitonu le ‘Samoa Funerals’ i le mamalu ma tamali’iaga o aiga ma e ua valaauina e le Atua. O lana auaunaga e laualuga i lona malamalama lea i manaoga o e auauna i ai, e ala lea ia latou tu ma aganu’u, lo latou soifuaga masani ma o latou talitonuga.

O le ‘Samoa Funerals’ e i ai lona ‘Anava’ ma lona ‘Manulauti’ e limata’ita’ina ai lana auaunaga; “O lou Tamali’iaga o Lana Auaunaga lea” (Your Dignity is Our Service)

 

O lenei ‘Manulauti’ e le so’ona fa’atinoina, ae fa’ato’a fa’aaogaina lava pe a ua tatu ai. E pei o upu masani a le atunu’u; “O le fa’aaloalo ua tatau mo e ua tatau i ai”. E manatu fo’i le Pulega Fa’atonu, o taimi fa’apenei, o a lava a tatou pelega ina ia saga maualuga ma fa’amapu’e ai le toe mafutaga ma e pele i mafutaga, o le taimi fo’i lenei ua le tatau ai ona toe tu’ua.

Services we offer

Our Team