1300886700
info@samoafunerals.com
890 Canterbury rd, Roselands NSW 2196

Louise Keni February 4, 2003 - September 8, 2021

“E tele mea e nonofo ai ile maota o lo’u Tama, ana leai, poo ua ou fai atu ia te outou, ou te alu e sauni se mea e nonofo ai outou?”

Leave a Condolence