1300886700
info@samoafunerals.com
890 Canterbury rd, Roselands NSW 2196

Sitaisu Va’alele August 17, 1952 - October 4, 2021

11 Timoteo 2:11

“Aua pe afai tatou te oti fa’atasi ma ia, tatou ola fa’atasi ai foi”.” If we died with him, we also live with him”.

Leave a Condolence